fbpx

NÁŠ PŮJČOVNÍ ŘÁD

1. Na výběr šatů je třeba se telefonicky objednat na tel. 739 600 009 nebo přímo osobně ve svatebním salonu (nikoliv e-mailem).

2. Standardní čas výběru je 90 až 120 minut. Potřebujete-li delší dobu, je nutné to oznámit při objednání.

3. Čas, na který jste objednáni, může být z provozních důvodů posunut. Dostavte se včas v objednaném termínu. Pokud se dostavit
nemůžete, schůzku zrušte a uvolněte prostor ostatním nevěstám. Berte ohled na nás i další zákazníky. Rádi Vám doporučíme pro
Vás vhodné svatební šaty a pomůžeme s výběrem. Věnovat se Vám bude některá z našich svatebních asistentek, která Vás pak
bude provázet po celou dobu Vašich svatebních příprav. Další návštěvy a zkoušky u nás si proto ideálně dohodněte přímo s ní.
K výběru šatů si vemte s sebou případně pár poradců z řad Vaší rodiny či kamarádek, avšak maximalně 2-3 osoby. Velké množství
poradců se málokdy shodne na stejných šatech a při výběru to může znamenat problém. Pokud můžete, zanechejte doma malé děti,
ruší při výběru Vás, ale i ostatní zákazníky. Berte prosím ohledy na to, že nejen Vy si chcete v klidu vybrat svoje vysněné šaty.

4. Zkoušení šatů, ať svatebních, je zpoplatněno částkou 350,- Kč, jedná se o poplatek za čištění šatů.
Poplatek 350,- Kč platí i pro případné další návštěvy, vyjma krejčovské zkoušky před svatbou
Modely se zkoušením špiní a amortizují a naším cílem je uchránit Vaše svatební šaty nadměrného opotřebení.

5. Od poplatku je nevěsta osvobozena v den, kdy dojde k závazné rezervaci šatů,
však nejdéle 30 dní od zaplacení poplatku za zkoušení šatů.

6. Pokud si vyberete své šaty, zaplatíte nevratný rezervační poplatek a my sepíšeme s Vámi půjčovní list o zapůjčení
svatebních, společenských či dětských šatů.
U svatebních šatů se účtuje REZERVAČNÍ POPLATEK ve výši 7.000,- Kč.
U společenských šatů se účtuje REZERVAČNÍ POPLATEK 1.200,- Kč až 2.000,- Kč
U dětských šatů se při rezervaci rovnou hradí celá částka za zapůjčení.
(v případě svatebních šatů mínus poplatek za zkoušení šatů 350,- Kč pokud byl uhrazen,
avšak nejdéle 30 dní od zaplacení poplatku za zkoušení šatů)
Zbytek půjčovného doplatíte při vyzvednutí šatů.
K sepsání půjčovního listu i vyzvednutí šatů budeme potřebovat Váš OBČANSKÝ PRŮKAZ.
Rezervační poplatek je NEVRATNÝ a nelze převést na jiné zboží či služby čerpané u nás.
Lze jej však 1 x převést na jiné svatební nebo společenské šaty (třeba z důvodu změny postavy)
či převést na jiný termín svatby či plesu do 90dní od podepsání půjčovního listu,
avšak nejpozději 60 dnů před termínem svatby či plesu.
Nemůžeme Vám zaručit, že Vámi vybraný model nebude již závazně zarezervovaný na Váš nový termín svatby či plesu.
V tomto případě si budete muset vybrat jiný model, který je na ten termín volný.
Změna postavy není důvodem pro navrácení rezervačního poplatku.

7. Při závazné rezervaci zároveň domluvíme Vaše další dvě návštěvy - krejčovské zkoušky před svatbou.
Krejčovské zkoušky již nejsou zpoplatněné.
První krejčovská zkouška je 14 dní před svatbou.
Šaty jsou pro Vás upravovány v týdnu Vaší svatby, ne dříve.
Druhá krejčovská zkouška je den před domluveným termínem vyzvednutí šatů, abychom měli jistotu, že Vám šaty dokonale sedí.
Je velmi důležité, aby si nevěsta šaty vyzkoušela po úpravách na druhé krejčovské zkoušce.
Na případné nedostatky je třeba nás upozornit hned, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
V případě, že nebude třeba doúprava, je čas druhé krejčovské zkoušky zároveň časem výdejním.
V opačném případě Vám doúpravy provedeme na počkání nebo dle vzájemných možností a domluvy.
Při vyzvednutí šatů se doplácí cena půjčovného snížená o zaplacený rezervační poplatek.

8. Doplňky je třeba k šatům vybírat rovnou, chráníte tím svůj výběr šatů.

9. Šaty pronajímáme čisté, vyžehlené, je-li třeba i upravené na míru.
Při zapůjčení modelu je třeba si fakt, že jde o pronájem, nikoliv prodej nového zboží, uvědomit.

10. Šaty jsou pronajímány za sjednanou cenu od čtvrtka nebo pátka do pondělí do 11:00 hodin.
Jsou pro Vás standardně určeny na jeden víkend.
Tímto úkonem můžete pověřit i jinou osobu, ta však při předání odpovídá za případné škody.
Pokud pronajaté věci nevrátíte v uvedeném termínu, bude Vám každý následující den účtováno smluvní penále za nedodržení
termínu a povinností plynoucích z půjčovního řádu.

11. V případě blokace šatů na víkendy dva je námi cena řešena a navržena individuálně dle sezóny, modelu a termínu.

12. Na krejčovskou zkoušku je třeba si vzít s sebou střevíčky a prádlo. Je důležité mít výši podpatku odpovídající předpokládané
výšce podpatku svatební obuvi.
Upozorněte nás na svá individuální přání a sdělte nám vše, co ohledně zakázky potřebujete.

13. Čas výdeje šatů na svatbu může být z provozních důvodů posunut.

14. V ceně částky za pronájem se počítá s běžným ušpiněním, prachem na vlečce, make-upem.
Za šaty hnědé až černé z mokrého exteriéru je účtováno 2.500,- Kč za nadměrné znečištění.
V případě, že se stane, že šaty budou polité nebo umaštěné, prosíme o informaci čím to bylo.
Používáme různé přípravky na čištění v souvislosti s druhem zašpinění.
BERTE NA VĚDOMÍ, ŽE FLEKY OD BUBLIFUKU NELZE VYČISTIT.

15. V ceně za pronájem není poškození modelu. Výši případné úhrady poškození určuje dle rozsahu svatební salon. Většina
škod je opravitelných a v těchto případech účtujeme pouze vzniklé náklady
(zvlášť materiál a zvlášť krejčovskou práci 400,-Kč/hod).
Dávejte ale raději na své šaty pozor, vyhnete se tak nepříjemnostem a my budeme samozřejmě raději,
když dostaneme své šaty zpět v pořádku.

16. Jsou-li šaty zničeny neopravitelně:
hradí zákazník jeho prodejní maloobchodní cenu sníženu o částku zaplacenou na půjčovném.
Dále jste povini uhradit nájemné v plné výši za všechny škody vyplývající z dalších nájemních smluv uzavřených s dalšími
zákazníky.
Po náhradě škody si zničené šaty ponecháte.
Při poškození s vámi bude sepsán protokol o vzniklých škodách, výši náhrady a termínu splatnosti.
Svatební šaty si my jako salon nikterak pojistit nemůžeme, protože to nelze, ale Vy, jako zákazník, si můžete sjednat u
některých pojišťoven pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě.

17. Za ztrátu firemního vaku se účtuje 900,- Kč. Za ztrátu firemního ramínka se účtuje 250,- Kč.

18. Za nedodržení termínu návratu šatů se účtuje:
Svatebné šaty 3.000,- Kč/den.
Společenské šaty 1.000,- Kč/den.
Dětské šaty 400,- Kč/den.

- Ceny zde uvedené jsou včetně DPH -
PRONUPTIA PARDUBICE